KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY

11/05/2020

CHỦ ĐẦU TƯ:

DAEWOO E&C

ĐỊA CHỈ :

Hà Nội

TIẾN ĐỘ :

10/2014 - 12/2015

NGÀY KÝ HĐ:

08/10/2014

GIÁ TRỊ HĐ:

200 tỷ đồng

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

55 ha hạ tầng và 58 biệt thự 

DIỆN TÍCH ĐẤT:

DIỆN TÍCH SÀN:

183.32 ha