TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

12/05/2020

CHỦ ĐẦU TƯ:

Đại học Hà Tĩnh

ĐỊA CHỈ :

Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

TIẾN ĐỘ :

10/2016 - 01/2018

NGÀY KÝ HĐ:

08/10/2016

GIÁ TRỊ HĐ:

108 tỷ

PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Xây dựng và hoàn thiện tòa nhà điều hành 15 tầng

DIỆN TÍCH ĐẤT:

DIỆN TÍCH SÀN:

15 tầng