Xây dựng các công trình giao thông

Công ty cổ phần xây dựng Hợp Lực đã có hơn 7 năm kinh nghiệm liên tục thực hiện các dự án công trình giao thông sử dụng vốn nhà nước với các dự án lớn trên khắp cả nước.