Xây dựng các công trình hạ tầng khu công nghiệp và hạ tầng khu đô thị

Khu công nghiệp, khu đô thị được hình thành và phát triển gắn liền với công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế đất nước, xây dựng một mô hình mang tính đột phá trong thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy Hợp Lực xác định rằng  Xây dựng các công trình hạ tầng khu công nghiệp và hạ tầng khu đô thị là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lâu dài, là một trong những hoạt động kinh doanh chính, khi chính Hợp Lực cũng trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển ấy.
Một số Dự án tiêu biểu trong lĩnh vực Xây dựng các công trình hạ tầng khu công nghiệp và hạ tầng khu đô thị của Hợp Lực:
 
KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY HỒ TÂY GAMUDA CENTRAL – GAMUDA CITY